დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

3108 sqm

სიმაღლე

8.6 m

ტევადობა

2000